Przejdź do

Projektowanie

Dobrze wykonany projekt budowlany to podstawa sukcesu inwestycji. Zakres prac projektowych oraz liczba etapów sporządzania dokumentacji technicznej zależą od stopnia skomplikowania inwestycji, a także od jej wielkości.

Dla inwestycji dużych i skomplikowanych, dokumentację projektowa wykonuje się zazwyczaj w trzech etapach:

Projekt koncepcyjny (7-15% wartości prac projektowych),
Projekt budowlany (30-45% wartości prac projektowych),
Projekt wykonawczy (40-60% wartości prac projektowych),

Dokumentację projektową większości pozostałych inwestycji sporządza się w dwóch etapach, ograniczających się do projektu budowlanego – na podstawie, którego uzyskujemy pozwolenie na budowę i do projektu wykonawczego, na podstawie, którego planowana inwestycja jest realizowana. Przy obiektach o nieskomplikowanych rozwiązaniach technicznych wystarcza opracowanie jednoetapowe (projekt budowlany).

Przy opracowaniu programu inwestycji trzeba wybrać najlepszy wariant oraz oszacować koszt i opłacalność.
Dopiero po wyborze najlepszego wariantu inwestycji sporządza się jej projekt budowlany. Określa się w nim rodzaj i wielkość obiektów, rozwiązania konstrukcyjne oraz technologię produkcji i wyposażenie.

projekty budowlane

Greencogen