Przejdź do

Pozwolenia eksploatacyjne

Przed uruchomieniem nowo wybudowanej instalacji OZE, jak np. biogazowni, wymagane jest uzyskanie zezwoleń, które umożliwią jej działania zgodnie z obowiązującym prawem.  Oferujemy przygotowanie wniosków:

  • zgłoszenia instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie odpadów/zezwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania,
  • koordynacja procedur oraz reprezentowanie inwestora na kontrolach organów opiniujących.

umowa

Greencogen