Przejdź do

Oceny oddziaływania na środowisko

Pierwsze kroki zostały poczynione raport dotyczący lokalizacji inwestycji został wykonany. Kolejny etap to uzyskanie DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA. Proces uzyskania takiej decyzji bywa skomplikowany i długotrwały w związku z czym dla swoich klientów oferujemy kompleksowe podejście majce na celu uzyskanie docelowej decyzji umożliwiającej dalsze planowanie przedsięwzięcia. Oferujemy przygotowanie:

  • Wniosku raz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP),
  • Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Ponadto reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej, w tym z organami opiniującymi i uzgadniającymi dokumentację.

Dla klientów posiadających już decyzję środowiskowe oferujemy analizę zawartych w niej warunków realizacji inwestycji oraz ocenę możliwości realizacji opłacalnej i wydajnej instalacji w świetle zawartych w decyzji zapisów. Natomiast jeśli decyzja wymaga: zmiany bądź wydłużenie możliwości legitymowania się nią do uzyskania np. PnB oferujemy sporządzenie wymaganej dokumentacji oraz koordynację procedur.

concept-2791440_1280

Greencogen