Przejdź do

Nadzór inwestorski

Inspektor reprezentuje interesy Inwestora w całym procesie inwestycyjnym, od momentu wprowadzenia Generalnego Wykonawcy na budowę i nadzoru prac budowlanych do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Generalnego Wykonawcę i zakończenia odbiorów inwestorskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może być powołany przez inwestora lub odgórny organ samorządowy, który jest odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę. W czasie budowy inspektor kontroluje, czy na pewno prace przebiegają zgodnie z projektem, czy obiekt spełnia wszystkie wymagania pod kątem prawa budowlanego czy warunków technicznych. W końcowym etapie inspektor sprawdza rozliczenia różnych etapów inwestycji, oraz uczestniczy przy odbiorze inwestycji.

Nadzór-inwestorski

Greencogen