Go to

Formalności

Proces inwestycyjny to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzących do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu przepisów prawa, które zwieńcza uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. Zanim jednak inwestor uzyska decyzję konieczne będzie wcześniejsze zdobycie wielu dokumentów, zgód i pozwoleń m.in.:

 

Nadzór-inwestorski

1. Wypisy z MPZP lub warunki zabudowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje jakie inwestycje są możliwe do realizacji na danym terenie. Jeśli przeznaczenie gruntu jest zgodne z zamierzeniem należy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu.
Jeśli działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy wystąpić do Urzędu Miasta lub Gminy o decyzję o warunkach zabudowy.

Projekty-budowlane,-wykonawcze-i-technologiczne-2

2. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Jeśli działka inwestycyjna leży poza granicami miasta będzie konieczna decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Dokument ten uzyskuje się w Wydziale Gospodarki Gruntami właściwego Starostwa Powiatowego

 

Nadzór-inwestorski-2

3. Mapa do celów projektowych

Mapa geodezyjna to jeden z podstawowych dokumentów, niezbędnych w procesie budowy. Jej wykonanie należy zlecić geodecie. Zazwyczaj mapa wykonana jest w skali 1:500. Na jej podstawie tworzy się później projekt zagospodarowania działki.

Kwestie-formalno-prawne-związane-z-przygotowaniem-nieruchomości-2

4. Warunki przyłączenia mediów

W przypadku realizacji projektów OZE jest to niezwykle ważne!
Może się bowiem okazać, że istnieją przeszkody w wydaniu warunków dla wytwórcy energii lub podłączenie instalacji okaże się bardzo kosztowne.

Wnioski o przyłączenie składa się u lokalnych dostawców: w zakładzie gazowniczym, wodno-kanalizacyjnym i energetycznym.

Kwestie-formalno-prawne-związane-z-przygotowaniem-nieruchomości

Greencogen