Przejdź do

O Nas

Opracowania koncepcyjne, projektowanie, budowa i wdrażanie nowych technologii OZE to nasza codzienność. Bezustannie zdobywamy nową wiedzę i rozwijamy kompetencje. Doświadczenie i charakter osób tworzących nasz zespół zadecydowało o wyborze rynków ekoenergetyki i ochrony środowiska, jako tych, na których chcemy być w gronie liderów.

Zmiany klimatyczne na Ziemi są coraz bardziej widoczne, a przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom staje się coraz pilniejszym problemem. Dlatego dziś skupiamy się na przeciwdziałaniu negatywnym zmianom zachodzącym w środowisku i próbie naprawy istniejącego stanu rzeczy. Myślimy o spuściźnie, którą pozostawimy przyszłym pokoleniom, jak i o konieczności zaadaptowania się ludzi do nieuchronnych zmian klimatycznych.

Zmianami klimatu obarczane są głównie gałęzie przemysłu wytwórczego, energetycznego i wydobywczego oraz rolnictwa. Te gałęzie przemysłu zostały w głównej mierze, przede wszystkim na terenach Unii Europejskiej, poddane różnorakim regulacjom zapobiegającym ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W związku z powyższym w najbliższych latach czeka nas bez wątpienia transformacja energetyczna ukierunkowana na wykorzystywanie w energetyce jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych i technologii niskoemisyjnych. Coś, co dla wielu wydaje się na tą chwilę problemem, my, jako firma chcemy przedstawić jako szansę i impuls do rozwoju. Szansę dla rolników, przetwórców rolno-spożywczych, samorządów. W związku ze zmianą ogólnego profilu produkcji energii ze scentralizowanego na rozproszony w końcu otwierają się drzwi dla prywatnych wytwórców energii elektrycznej.

My, chcemy im w tym procesie pomóc. Pokazać, że uwzględniając wymagania, pryzmat pracy, rodzaj produkcji i zapotrzebowanie prawidłowo zwymiarowana i dobrana instalacja jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie.

Jeśli chcesz się przekonać na własnym przykładzie napisz do nas. Przeprowadzimy Cię przez cały proces bezboleśnie. Od fazy koncepcji po realizację.

 

2022

Przygotowania formalne i nadzór inwestorski instalacji hybrydowych (biogaz+fotowoltaika)

2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji biogazowych

2017

Przygotowywania formalne do budowy kilkunastu projektów biogazowni rolniczych o mocy 1 MW każda

2016

Rozpoczęcie prac nad udoskonaleniem technologii biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW

Greencogen