Przejdź do

Inwestuj w instalacje proekologiczne obiegu zamkniętego

XXI wiek to czas ogromnego, ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym szybkim wyczerpywaniu się jej źródeł jak np. paliwa kopalne oraz ogromnym negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze.
Transformacja energetyczna w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) wydaje się koniecznym i niezbędnym rozwiązaniem. To słońce, wiatr, czy biomasa powinny stanowić podstawowe źródło energii (zielona energia).

Narastająca konsumpcja społeczeństw krajów rozwiniętych i rozwijających się to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata. Gwałtowny rozwój gospodarczy, który napędza konsumpcję, przejawia się również w  zwiększeniu ilości powstających odpadów, w tym bioodpadów. W odpadach tego typu istnieją znaczne pokłady niewykorzystanej energii. Aczkolwiek, bioodpady nieprzetworzone w prawidłowy sposób, np. poprzez fermentację z wytworzeniem biogazu, mogą stanowić olbrzymie zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Inwestycje w instalacje proekologiczne obiegu zamkniętego, takie jak biogazownie, mogą być nowym, stabilnym źródłem zapewniającym niezależność energetyczną, jednocześnie redukującym negatywny wpływ odpadów organicznych na środowisko przyrodnicze.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Analiza gruntu inwestycyjnego

Analiza chłonności inwestycyjnej gruntu pod kątem możliwości i opłacalności inwestycji w OZE

Szczegóły oferty

Oceny oddziaływania na środowisko

karty informacyjne przedsięwzięcia

raporty oddziaływania na środowisko

Szczegóły oferty

Formalności

wnioski o WZ

wyłączenia z produkcji rolnej

mapy do celów projektowych

przyłączenia do mediów

Szczegóły oferty

Projektowanie

projekty budowlane

projekty wykonawcze

kosztorysy inwestorskie

Szczegóły oferty

Nadzór inwestorski

Szczegóły oferty

Dewelopment

greenfield

Szczegóły oferty

Pozwolenia eksploatacyjne

Szczegóły oferty

Konsulting środowiskowy

Szczegóły oferty

Wycena

Napisz do nas

Wycenimy twój projekt indywidualnie.

Przejdź do kontaktu

Zrealizowane projekty

Projektowane szklarnie będą uniwersalne. Instalacja ma pracować razem z projektowaną w sąsiedztwie biogazownią.  

Czytaj więcej

Projektowana instalacja produkcji karbonizatu i oleju będzie procesem odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych).  

Czytaj więcej

Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 1 MW. Instalacja będzie zlokalizowana w sąsiedztwie zakładów mięsnych i ubojni.  

Czytaj więcej

Greencogen