Przejdź do

Projekt budowlany zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych

Projekt budowlany zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych. Projektowana instalacja produkcji karbonizatu i oleju będzie procesem odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych). Część wsadu do procesu produkcji…

Projekty zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum

Projekt budowlany zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych

Projektowana instalacja produkcji karbonizatu i oleju będzie procesem odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych). Część wsadu do procesu produkcji karbonizatu i oleju będą stanowiły zużyte opony. W procesie zostanie odzyskany złom metalowy, stąd będzie to również proces odzysku R4 (recykling lub odzysk metali i związków metali). W instalacji można również utylizować zużyte panele fotowoltaiczne oraz zużyte łopaty wiatraków. Energia cieplna do procesu będzie dostarczana ze spalania gazu powstającego w tym samym procesie.

COMMUNICATION_03

Greencogen