Przejdź do

Projekty zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum

  1. Projekt budowlany zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych

Projektowana instalacja produkcji karbonizatu i oleju będzie procesem odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych). Część wsadu do procesu produkcji karbonizatu i oleju będą stanowiły zużyte opony. W procesie zostanie odzyskany złom metalowy, stąd będzie to również proces odzysku R4 (recykling lub odzysk metali i związków metali). W instalacji można również utylizować zużyte panele fotowoltaiczne oraz zużyte łopaty wiatraków. Energia cieplna do procesu będzie dostarczana ze spalania gazu powstającego w tym samym procesie.

  1. Projekt zespołu szklarni

Projektowane szklarnie będą uniwersalne. Instalacja ma pracować razem z projektowaną w sąsiedztwie biogazownią.

Konstrukcja szklarni będzie wykonana w typie Venlo (słupy co 5 m), o szerokości nawy (niewydzielonej przegrodami) 4 m z elementów aluminiowych oraz stalowych zabezpieczonych powłoką antykorozyjną. Będzie to zespół 2 szklarni – jedna o powierzchni ok 2 ha, a druga o powierzchni 1,2 ha.

  1. Projekt biogazowni o mocy 1 MW

Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 1 MW. Instalacja będzie zlokalizowana w sąsiedztwie zakładów mięsnych i ubojni. Instalacja będzie pracować w ścisłej współpracy z zakładami. W instalacji będzie używany jako paliwo odpad poprodukcyjny z zakładów, w zakładach natomiast będzie wykorzystywane ciepło i prąd wytworzony w procesie kogeneracji.

opony

Greencogen